WAŻNE OPŁATY ZA OBIADY

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM W M-CU GRUDNIU 2019 r
ROCZNEGO OKRESU OBRACHUNKOWEGO
PRZELEW ZA OBIADY NA M-C STYCZEŃ 2020 r
NALEŻY DOKONAĆ OD DNIA 01.01.2020r
JEŻELI ZOSTANIE DOKONANA PŁATNOŚĆ ZA OBIADY,
ŚRODKI FINANSOWE ZOSTANĄ ZWRÓCONE NA KONTO