Projekt Power

Test będący elementem przygotowania kulturowego określonego we wniosku projektu dla grupy udającej się w marcu do Portsmouth: Test kultura UK POWER

Pierwsza mobilność:

Kurs dotyczący nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Portsmouth.

Realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” .

W dniach 09. 03. – 17.03. 2019r. trzech nauczycieli, p. Celina Matyja, p. Katarzyna Berezińska i p. Agnieszka Dawczyk, uczestniczyło w Portsmouth (Zjednoczone Królestwo) w tygodniowym kursie dotyczącym nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kurs odbywał się w ramach projektu programu POWER – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Nadrzędnym celem wizyty było pozyskanie nowych umiejętności i wymiana doświadczeń uczestników kursu – również nauczycieli z Włoch i Słowenii. Językiem komunikacji podczas wszystkich aktywności był język angielski.

Program kursu – zróżnicowany i niezwykle intensywny, obejmował głównie obserwacje zajęć w szkołach, udział w wykładach i warsztatach w John Pounds Centre. Językiem komunikacji podczas wszystkich tych aktywności był język angielski. Natomiast wybór miejsca kursu, jak się w trakcie mobilności okazało, nie był przypadkowy – system pomocy i wsparcia nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w brytyjskim systemie edukacyjnym jest bardzo rozwinięty i usystematyzowany. Dowiedzieliśmy się o tym z wykładu  Fiony Wynn.

W szkołach zatrudniani są: Teaching Assistant (asystent nauczyciela), Special Educational Needs Teacher (nauczyciel dzieci ze specjalnymi potrzebami) i Special Educational Needs Coordinator (koordynator nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Każda z tych osób ma ściśle określony zakres obowiązków. Dzięki wizytom w Highbury Primary School (Portsmouth), Meon Junior School (Portsmouth), Crofton School (Stubbington) oraz Redbridge Community School (Southampton) mogliśmy obserwować lekcje, przyjrzeć się z bliska pracy asystentów, poznać stosowane przez nauczycieli formy pracy i metody nauczania.

Ciekawym dla nas doświadczeniem były warsztaty dotyczące dysleksji. Co to jest dysleksja i jak rozpoznać jej symptomy? Dlaczego dysleksja jest szczególnym problemem w nauce języka angielskiego? Jakie wybrać formy i metody w pracy z uczniem z dyslektycznym? Jak wygląda system wsparcia i pomocy dla uczniów dyslektycznych w szkołach europejskich? To tylko niektóre z poruszanych zagadnień.

W ostatnim dniu pobytu wszyscy uczestnicy kursu mieli zorganizowaną wycieczkę do Winchester.

Kurs w Portsmouth to był bardzo pracowicie i owocnie spędzony czas. Co było dla nas ważne podczas mobilności? Poznanie systemu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymiana doświadczeń z uczestnikami kursu, pozyskanie nowych umiejętności, w tym możliwość doskonalenia w zakresie komunikowania się  w obcym języku, nowe znajomości. Oprócz tego, co zapamiętamy? Niezwykłą życzliwość nauczycieli, ich otwartość i zaangażowanie, samodzielność i samodyscyplinę uczniów, przemieszczanie się różnymi środkami lokomocji z mapą w ręku 🙂 …

Agnieszka Dawczyk