Konto Rady Rodziców

Nr rachunku Rady Rodziców:

13 8980 0009 2042 0000 2876 0001

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa

 

Wpłat można dokonywać również na konto współpracującej z nami Fundacji.
Numer rachunku Fundacji:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640
Właściciel rachunku:
Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”
Ul. Bór 116, 42-202 Częstochowa
Tytuł wpłaty:  Szkoła Podstawowa nr 13 102
UWAGA
W tym wypadku wpłatę można odliczyć od podatku. 
By Fundacja prawidłowo zaewidencjonowała wpłatę tytuł musi być zgodny ze wskazanym powyżej. Nie może być w nim innych dopisków, uwag itp., wyłącznie wskazana powyżej treść. Fundacja nie przekazuje Radzie danych osobowych wpłacającego, te wpłaty są więc anonimowe.
102 jest numerem Rady Rodziców w Fundacji.

 

Przejdź do treści