KRZYŻOWA

W dniach 13-17 maja 2019 grupa uczniów naszej szkoły z dwoma opiekunami udali się do Krzyżowej na spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego znajduje się w powiecie świdnickim, około 60 km na południe od Wrocławia. Ogrodzony i monitorowany całodobowo teren fundacji stwarza młodzieży bezpieczne warunki spędzania wolnego czasu i możliwości pracy nad projektami z rówieśnikami z innych szkół. Młodzież ma tutaj możliwość zdobywania życiowych doświadczeń, nabywania kompetencji międzykulturowych, przełamywania barier językowych, rozwijania tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur oraz praktykowania umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Program wymiany przeprowadzono w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej pod kierunkiem wykwalifikowanych pedagogów, instruktorów i animatorów pracujących z młodzieżą z całego świata. Nasza grupa projektowa obejmowała oprócz uczniów naszej placówki również młodzież ze szkoły z Grodziszcza oraz niemieckiego Wennigsen. Temat projektu odnosił się do elementów kultury europejskiej, wzajemnej tolerancji oraz kształcenia nawyku posługiwania się językiem obcym. Projekt prowadzony był w języku angielskim, jednakże liczna grupa młodzieży z Wennigsen stwarzała polskim uczniom możliwość praktykowania umiejętności komunikatywnych również w języku niemieckim. W trakcie pracy z uczniami stosowano metodę pracy frontalnej, pracę w grupach, wykorzystywano gry i zabawy ruchowe oraz językowe. Uczniowie omawiali wypracowane przez siebie produkty i dokonywali ewaluacji własnych działań. Oprócz wspólnych zajęć dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie uczestnicy spotkania w Krzyżowej mieli możliwość dodatkowego udziału w warsztatach kreatywnych: teatralnych, artystycznych i językowych, w zależności od własnych zainteresowań. Wolny czas można było poświęcić na indywidualne spotkania z kolegami z innych szkół, na zabawę w formie podchodów po ośrodku lub jego zwiedzania, dyskotekę, gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu lub w pomieszczeniach ośrodka oraz wieczór filmowy. Trzeciego dnia projektu zorganizowano wycieczkę do Wrocławia. W trakcie zwiedzania wrocławskiej starówki z polsko-niemieckim przewodnikiem uczniowie poznali wybrane elementy kultury i historii Dolnego Śląska oraz jego największego miasta – Wrocławia.

W związku z tym, że projekty międzynarodowe zawsze cieszą się popularnością wśród młodzieży naszej szkoły, a w szczególności wśród wychowanków klas językowych, dokonaliśmy rezerwacji w Krzyżowej na kolejny projekt z udziałem szkół z Polski i Niemiec, przewidziany na ostatni tydzień października roku szkolnego 2019/20. Planowany jest w nim udział uczniów klas 7 i 8. Temat projektu obejmował będzie zagadnienia międzykulturowe oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. Projekt będzie trwał pięć dni i jest częściowo dofinansowany, część pieniędzy wpłacają uczestnicy. Koszty projektu obejmują między innymi podróż na miejsce spotkania, nocleg i pełne wyżywienie, warsztaty w grupie międzynarodowej / dodatkowe warsztaty kreatywne, wspólną wycieczkę autobusem i przewodnika (np. do Wrocławia). Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionym projekcie mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje u nauczycieli odpowiedzialnych za projekt – Pani Ewy Buszko i Pana Michała Karonia. Ogólne informacje o fundacji, o ośrodku spotkań młodzieży i o prowadzonych wcześniej projektach można poczytać na stronie fundacji: http://www.krzyzowa.org.pl/pl . Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

EB/MK