Konsultacje dla rodziców

22.11.2018 r. (czwartek) w godzinach 16.30 – 17.30 odbędą się konsultacje dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy!

Grono Pedagogiczne SP 13