SZKOLNE KOŁO PCK

„Tyle człowiek wart, ile drugiemu może pomóc”

J. Aleksandrowic

 

OPIEKUN:                   Pani Marta Konopa

PRZEWODNICZACY: Marika Kuździeń

ZASTĘPCA:               Karol Gładysz

SKARBNIK:                Wiktoria Szymczak

SEKRETARZ:             Marta Konstanciak

 

W dniu 03.02.2020 w naszej szkole rozpoczęło swą działalność Szkolne Koło PCK. W swych szeregach skupia uczniów klas VII-VIII, którzy opłacają składki członkowskie i posiadają legitymacje. Członkowie Koła uwrażliwiają się na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę i cierpienie. Udział uczniów w akcjach PCK ma nie tylko wymiar czysto materialny, to przede wszystkim działalność wychowawcza, propagująca dobroć i chęć niesienia pomocy.

Cel i zadania Szkolnego Koła PCK

  1. Celem działalności Szkolnego Koła PCK  jest  aktywizacja  środowisk  szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
  2.  Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:
  1. pomoc potrzebującym uczniom,
  2. promowanie idei humanitaryzmu i  bezinteresownej  pracy  na  rzecz drugiego człowieka,
  3. działanie na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa  poprzez  edukację  dzieci i  młodzieży  w  zakresie  pierwszej  pomocy  i  profilaktyki  przedwypadkowej i zdrowotnej,
  4. kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  5. stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
  6. przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

 

Realizując swoje zadania, Szkolne Koło PCK opiera się głównie na Programie Współpracy ze  Szkolnymi  Kołami  PCK  opracowanym  przez  Krajową  Radę Młodzieżową PCK.

 

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej nr 13 im.

K. Makuszyńskiego współpracuje z Oddziałem Rejonowym PCK

w Częstochowie.

 

Opracowanie: Marta Konopa