STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września (poniedziałek) 2018 roku. Wysokość dochodu w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto (od października 528 zł netto). Dochód liczony jest za miesiąc sierpień.
Wnioski i szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.