System Kontroli Dostępu Mantica w naszej szkole

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z zaleceniami Rady Rodziców z maja 2018 r. mającymi na celu podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole, od nowego roku szkolnego (połowa września) zostanie wprowadzony system zabezpieczenia szkoły, oparty  na ryglach elektrycznych w drzwiach wejściowych do szkoły, czytnikach oraz kartach zbliżeniowych. System działa w oparciu o karty zbliżeniowe i zakodowany w ich pamięci numer identyfikacyjny uczniów i pracowników szkoły.

Główne zalety systemu to:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły.
  2. Zabezpieczenie szkoły przed osobami niepowołanymi. Drzwi wejściowe są stale zamknięte. Na teren budynku mają dostęp tylko osoby uprawnione, posiadające kartę zbliżeniową.
  3. Blokowanie uczniom możliwości wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji oraz przerw (opcjonalnie).
  4. Wykorzystanie karty zbliżeniowej jako identyfikatora.
  5. Ewidencja wejść i wyjść do/z budynku szkoły jest dostępna online. Wychowawca ma dostęp do ewidencji wejść i wyjść wszystkich swoich wychowanków.

Więcej szczegółów oraz filmy prezentujące nasz system znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.mantica.net.

Koszty zabezpieczenia  wejścia do szkoły ponosi szkoła, koszty  kart dostępu ( jednorazowe na cały okres szkolny) od16 zł do 30 zł  ponoszą rodzice.

Jest jeszcze możliwość wykupu wolnej strony karty dostępu na reklamę towarów lub usług. Pozyskane środki zasilą konto Rady Rodziców przy Szkole podstawowej nr 13 w Częstochowie.

Zainteresowanych sponsorów proszę o kontakt z dyrekcją szkoły.

 

Z poważaniem

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły