Projekt edukacyjny 2018

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 będzie realizowany w naszej szkole, w klasach II, projekt edukacyjny ( na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007). Projekt jest obowiązkowy, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania   (zgodnie z Kryteriami Ocen z zachowania). Propozycje tematów oraz Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych będą się znajdowały na stronie internetowej szkoły ale grupa uczniów może zaproponować własny temat w porozumieniu z opiekunem.

Temat projektu należy wybrać w terminie do 26.01.2018 r, realizacja projektu odbywać się będzie w dniach 12.02.18 – 16.03.18, prezentacja projektów 19.03.18 – 23.03.18.

Szkolny koordynator Projektów Edukacyjnych

Małgorzata Miniak

Projekt edukacyjny 2018 – Regulamin i propozycje tematów