Opłaty za obiady

Styczeń 2022

Opłaty za obiady

klsa „O” – 85,50 zł

klasy I- VIII  – 72 zł