Dyżury biblioteki szkolnej

W czasie zdalnej edukacji dyżury pełni biblioteka szkolna w terminach:
22.12. godz. 12-14
03.01 godz. 11.30 – 13.30
04.01 godz. 12 – 14
05.01 godz. 12 – 14.