Komunikat

Zebrania informacyjne dla  rodziców uczniów klas pierwszych i klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w dniu  18.06.2018 wg następującego porządku :

– klasy 1 o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej;

– klasy 4 o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

Na zebraniu zostanie przedstawiona organizacja pracy  oraz przydział uczniów i nauczycieli do poszczególnych oddziałów.

Zapraszam serdecznie

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły