Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

CZUMO

12 lutego odbyło się podsumowanie kolejnej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy prowadzonego przez Politechnikę Częstochowską.

W  piątej edycji uczestniczyło 576 uczniów szkół podstawowych z Częstochowy i pobliskich gmin, w tym nasz szkoła. Zajęcia odbywały się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki i prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Politechniki. Grupy uczniów podzielono ze względu na wiek: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).

Nasi uczniowie, Młodzi Naukowscy, wzięli udział w następujących zajęciach: Badaj świat z łazikiem marsjańskim, Poleć dronem!,  Drukowanie 3D, Owady dla ciekawskich – bionika, Sitodruk – nadruk logotypów na koszulkach, Skanowanie 3D oraz Warsztatach Design Thinking – nauka kreatywnego myślenia.

Dodatkową atrakcją  były też zajęcia wyjazdowe w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Całość projektu realizowana była, dzięki wsparciu unijnemu, przez Politechnikę Częstochowską i Urząd Miasta Częstochowy.

SB