Zmiany, zmiany…

Szkoła ma nową Radę Rodziców. Wybory na rok 2018/2019 odbyły się 18 września.

Podczas zebrania wyborczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele oddziałów klasowych, odbyło się głosowanie do Prezydium Rady Rodziców. Przedstawiciele wszystkich oddziałów wybrali pięcioosobowe Prezydium oraz dwuosobową Komisję Rewizyjną.
Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Krawczyk – Jarzyńska, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Joanna Jamska, Skarbnik Rady Rodziców – Aleksandra Kaczmarek, Sekretarz Rady Rodziców                         – Ada Ciałowicz, Członek Prezydium Rady Rodziców – Katarzyna Lasoń, Komisja Rewizyjna – Aneta Burda, Komisja Rewizyjna – Oliwia  Kłosowska.
Dyrektor Szkoły Maciej Wawrzaszek, gratulując wyboru, życzył nowej radzie wspaniałych efektów współpracy z całym środowiskiem szkolnym.
Były słowa uznania dla ustępującej Przewodniczącej Rady Rodziców. Pan Dyrektor podziękował pani Edycie Michnickiej za wieloletnią współpracę i podkreślił niezwykły wkład Rady Rodziców w rozwój szkoły w minionym roku szkolnym.
Dzięki staraniom rady w ubiegłym roku udało się w szkole:
– zakupić 15 laptopów do pracowni informatycznej, z których korzystają uczniowie klas młodszych;
– wymieniono drzwi (siedem sztuk)do klas lekcyjnych:
– przeprowadzono remonty klas, biblioteki, korytarzy szkolnych;
– powstał jeden, wspólny pokój nauczycielski;
– wyremontowano sekretariat;
–  wymieniono instalację kanalizacyjną w toaletach szkolnych. Efektem działań Rady Rodziców była integracja środowiska szkolnego,  zorganizowanie charytatywnego balu andrzejkowego i kiermaszu świątecznego, a także udział i pomoc w organizacji pikniku rodzinnego.
W dniu 27.09.2018 odbyło się pierwsze spotkanie nowego Prezydium Rady Rodziców, inaugurujące działalność w roku szkolnym 2018/2019. Pierwszym postanowieniem rady była decyzja w sprawie organizacji kolejnego, charytatywnego balu andrzejkowego.

MW, współpraca cw