Zakończenie roku szkolnego

 

 

Za chwilę zakończenie roku szkolnego!!!   Przed nami wakacje!!!

Jaki był to rok? Zupełnie innych niż wszystkie dotychczas. Chociaż zaczął się całkiem zwyczajnie, jego druga połowa była czasem wyjątkowym. Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy ze względu na epidemię koronawirusa, była dla nas zaskoczeniem i wywoływała pytania o przyszłość. Dziś, kiedy oswoiliśmy się już nieco z nową rzeczywistością, staramy się te doświadczenia właściwie wykorzystać. Był to okres trudny dla wszystkich ze względu na izolację, brak kontaktu ze współpracownikami i rówieśnikami, czas borykania się z nową metodą kształcenia czyli zdalnym nauczaniem. Brakowało nam siebie i brakowało nam tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni czyli kolegów, ławek, dzwonka i szkolnego gwaru.

W dniu zakończenia roku szkolnego pragniemy podziękować wszystkim uczniom za trud włożony w poszerzanie swojej wiedzy i kształtowanie umiejętności podczas nauczania na odległość, za zapał, zaangażowanie i wytrwałość w realizowaniu zadań, za uśmiech i słowa radości z drugiej strony ekranu.

Dziękujemy nauczycielom za cierpliwość i wytrwałość w pokonywaniu pojawiających się trudności, wszelką pomoc okazywaną swoim uczniom i wychowankom, dobrą współpracę podczas wdrażania zdalnego nauczania.

Na nadchodzący czas chcielibyśmy życzyć Wam, aby nadchodzące wakacje były spokojne i bezpieczne oraz abyśmy wszyscy w nowym roku szkolnym spotkali się w szkole.

Oby spełniły się nasze wspólne życzenia.

Dyrekcja SP 13