Ubezpieczenie dla uczniów

Szanowni Rodzice.

Niniejszym informuję, iż w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 13 postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia tzw. „NNW szkolnego” dla uczniów. Wynika to m.in. z wytycznych i zakazu MEN w przedmiotowym temacie.

Nie znaczy to jednak, że kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia szkolnego, które otrzymaliśmy od różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, oferty umieszczone w załączeniu wydają się być optymalne oraz umożliwiają zakup on-line według Państwa osobistych preferencji (procedura zakupu on-line „krok po kroku” bardzo przystępnie i czytelnie podana jest w załącznikach).

Prosimy Państwa o zapoznanie się z samą ofertą, jak również z „Procedurą przystąpienia do ubezpieczenia”.

TU GENERALI S.A.

InterRisk

Z poważaniem

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły