Szkolny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

Dnia 23.03.2023 r. odbył się wśród uczniów klas trzecich i czwartych Szkolny Konkurs
Recytatorski w języku niemieckim- „Frühling ist da”, którego celem było:
 rozbudzanie zainteresowania poezją niemieckojęzyczną,
 rozwijanie wrażliwości na piękno obcego języka,
 kształcenie umiejętności poprawnej interpretacji tekstu literackiego w zakresie
dykcji, intonacji, fonetyki,
 rozwijanie twórczej ekspresji literackiej, pamięci, wyobraźni, fantazji.
Aby stworzyć odpowiedni nastrój każdy uczestnik przygotował strój, rekwizyty itp.
Pan dyrektor Janusz Ferenc powitał wszystkich zebranych, życząc sukcesów i dobrej zabawy,
a dziewczynki z klasy 2a i 3b zaśpiewały piosenkę o tematyce wiosennej.
Rywalizacja była ogromna. Uczestnicy pięknie recytowali wiersze, a przy przygotowaniu
stroju wykazali się dużą pomysłowością, kreatywnością.
Jury konkursowe oceniło występy uczniów biorąc pod uwagę: poprawność językową,
interpretację tekstu, umiejętność wyrażania uczuć i emocji oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Szymon Makles- kl.4b
II miejsce- Anna Blukacz- kl- 3b
III miejsce- Wojciech Gorzkiewicz- kl. 4b
Wyróżnienie- Ada Tarnicka kl. 3c
Wyróżnienie- Mateusz Kasprzak- kl.4b
Na koniec pan dyrektor wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy gratulujemy!!!