Szkolny Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „Życzliwość na co dzień, nie od święta”

 

21 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień –niezwykle wartościowe i piękne święto, które zachęca do bycia miłym i otwartym na drugiego człowieka. Dlatego też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno – fotograficznym pod hasłem ,,Życzliwość na co dzień, nie tylko od święta”.

Cele konkursu:

– kształtowanie u dzieci postawy szacunku, dobroci, koleżeństwa, uprzejmości, tolerancji

– zachęcanie do czynienia dobrych uczynków

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności

– prezentacja plastycznej i fotograficznej twórczości uczniów

 

Regulamin konkursu:

– konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 uczniowie klas 0 – III ( płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką, format A4, przesłanie zdjęcia pracy do organizatorów konkursu)

uczniowie klas IV- VIII ( zdjęcie ukazujące własną interpretację hasła przewodniego konkursu )

– wszystkie zdjęcia prosimy przesyłać na adres ewa.gudowska@sp13.edu.pl , elzbieta.grabowska@sp13.edu.pl

– zdjęcia powinny zawierać  imię i nazwisko dziecka, wiek oraz klasę

– termin dostarczenia zdjęć: do 20.11.2020

– w każdej z kategorii wiekowych zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają dyplomy i nagrody

– informacje o zwycięzcach przekażemy indywidualnie za pomocą dziennika elektronicznego, zamieścimy również ją na stronie szkoły

– ocenie podlegać będą walory estetyczne, oryginalność i pomysłowość prac

 

Organizatorzy: Magdalena Ziółkowska, Ewa Gudowska, Elżbieta Grabowska, Dorota Prokop

POWODZENIA!!!