Rodzice uczniów klas I-III

 

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas I-III,

w związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, chcę umożliwić uczniom klas I – III udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Nadal nauczyciele uczący w klasach I-III będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny w dotychczasowej formie.

Liczba godzin przeznaczona na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach miałyby uczestniczyć. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego imając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduję o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustalę, którzy nauczyciele będą prowadzili takie zajęcia.

Proszę zatem Rodziców, którzy chcą zadeklarować udział dzieci z klas I-III w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły o zapoznanie się z dokumentem „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja wczesnoszkolna” (w załączniku) oraz wypełnienie  „Zgody” (załącznik)  i dostarczenie jej do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie  w terminie: do poniedziałku 18 maja 2020 r. do godz. 10.00.

Przed uruchomieniem zajęć 25 maja 2020 r. na stronie internetowej naszej szkoły zostanie zamieszczony „Regulamin organizacji zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie w czasie stanu epidemicznego”.

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły

 

Wniosek dla rodzica

Wytyczne GIS