Centrum Informacji Zawodowej

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie informuję, że przyjmuje zgłoszenia telefoniczne nr 533 377 180  na badania w sprawie opinii.

  1. Opinia w sprawie kształcenia ponadpodstawowych kandydatów z problemami zdrowotnymi.

„Stan zdrowia ma znaczący wpływ na wybór zawodu.

Jeżeli kończysz szkołę podstawową,  masz problemy zdrowotne i pozostajesz pod opieką lekarza specjalisty możesz w naszej poradni uzyskać opinię w sprawie kształcenia ponadpodstawowego kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
Jeśli jesteś zainteresowany taką opinią zapraszamy do CIZ z zaświadczeniem od lekarza specjalisty dotyczącym Twojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Dokument ten  będzie brany pod uwagę w trakcie naboru do szkół ponadpodstawowych”.

2. Opinia w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – dla uczniów wybierających się do szkół branżowych

„Jeśli jesteś uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, który planuje dalszą naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia a nie ukończysz 15 lat  w danym roku kalendarzowym powinieneś zgłosić się do poradni w celu uzyskania opinii w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego .

Aby uzyskać pomoc przedstaw nam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
Opinia jest niezbędna do zawarcia umowy o pracę (mówiąc prościej – w celu zorganizowania sobie praktyk zawodowych)”