Procedura funcjonowania SP nr 13 w czasie epidemii COVID-19

 

List do Rodziców na początek roku szkolnego.

Szanowni Państwo,

już za kilka dni wspólnie zaczniemy kolejny rok szkolny. Ubiegły  udowodnił, że w tym też nie będzie łatwo. Wszyscy musimy podjąć wysiłek organizacyjny, aby uniknąć zagrożeń, których prawdopodobnie i tak trudno będzie się ustrzec. Przesyłam Państwu do zapoznania przygotowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej   „Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie w czasie epidemii COVID – 19 – od 1 września 2020 r”. Ten dokument stanowi swoisty regulamin pracy dla wszystkich członków społeczności szkolnej w tym trudnym czasie. Będzie bardzo trudno przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady i sprawnie wykonywać wszystkie  czynności. Nie mniej jednak musimy się nauczyć  funkcjonować w tych warunkach. Dlatego ważne jest, abyście się Państwo zapoznali z tym dokumentem i pomogli nam – wszystkim pracownikom szkoły – w realizacji tych procedur. Liczę, że wspólny wysiłek organizacyjny, dyscyplina i zrozumienie złożoności sytuacji pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia koronawirusem w szkole.

Pozdrawiam

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w czasie epidemii COVID – 19 – od 1 września 2020 r.

Kwestionariusz covid

Organizacja pracy w gabinecie profilaktyki zdrowotnej