STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2020 roku. Wysokość dochodu w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto. Dochód liczony jest za miesiąc sierpień.

Wnioski i szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego w godz 8.00 – 12.00.