Pasowanie na świetliczaka

26 października 2018 roku w świetlicy SP Nr 13 w obecności Dyrekcji, Wychowawców i Rodziców odbyło się uroczyste pasowanie na świetlika. Uczniowie klas pierwszych zostali pełnoprawnymi członkami społeczności świetlicowej. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnorodnych próbach takich jak: odgadywanie zagadek, zadania sprawności i szybkości, smakowania potraw, znajomości regulaminu świetlicy. Po zaliczeniu przez Dyrekcję i Wychowawców wszystkich konkurencji pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały przyjęte do zespołu świetlicy. Atmosfera była przyjazna, dzieci świetnie się bawiły, każdemu dopisywał dobry humor. Była to super zabawa!
 Wychowawcy świetlicy