O Ojczyźnie – poetycko

Motyw Ojczyzny bardzo często pojawia się w ostatnim czasie w różnych działaniach podejmowanych w naszej szkole. Ma to oczywiście związek z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak też było i tym razem. W czwartek 18 października w bibliotece szkolnej można było uczestniczyć w konkursie recytatorskim ,,Moja Ojczyzna – Polska”, podczas którego młodsi i starsi uczniowie prezentowali wiersze polskich poetów o tematyce patriotycznej. Uczestnicy konkursu toczyli zmagania w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze – od I do IV oraz klasy starsze – od V do III gimnazjum. W sumie swoje interpretacje znanych utworów poetyckich zaprezentowało 24 uczniów. Poziom prezentacji był w wielu przypadkach wysoki, a sposób interpretacji bardzo oryginalny i urozmaicony. Komisja konkursowa w składzie: pan dyrektor Maciej Wawrzaszek, pani pedagog Barbara Wrzesińska oraz panie Aneta Wietecha i Małgorzata Krasoń, wyłoniła zwycięzców, jednakże dokładne wyniki poetyckich zmagań poznamy podczas uroczystych obchodów Święta odzyskania niepodległości w naszej szkole 9 listopada.
AW