OGŁOSZENIE – Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców

 W związku z otrzymanym od Pana Ryszarda Stefaniaka Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy w dniu 19.01.2018 pisma ED.2111.1.2018  ws konkursu na dyrektora SP13 i wynikającą z tego powodu koniecznością wyboru dwóch przedstawicieli  Rady Rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej zwołuję zgodnie z art 63ust 14 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz 59  i 949 ) posiedzenie Rady Rodziców . Zebranie nadzwyczajne w przedmiotowej sprawie  odbędzie się w dniu 25.01.2018 r ( czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej. Z uwagi na wagę sprawy proszę o niezawodne przybycie na to zebranie.

 Z poważaniem

 Maciej Wawrzaszek

p.o. Dyrektor Szkoły

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 13 im Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

Klasa  0 – Agnieszka Babińska

Klasa 1a – Edyta Żelazko

Klasa1b – Agnieszka Makowiejczuk

Klasa 1c – Marta Dębska

Kasa 2a – Monika Oczkowska

Klasa 3a – Aleksandra  Michalska

Klasa 3b – Miłosława Flis

Klasa 3c – Monika Kluczna

Klasa 3d – Edyta Rączka

Klasa 4a – Justyna Maciejewska

Klasa 4b – Justyna Radłowska

Klasa 4c – Iwona Tracz

Klasa 4d – Katarzyna Jasińska

Klasa 5a – Sylwia Pietraszko

Klasa 5b – Ewelina Szczepaniec

Klasa 6a – Marta Michałowska

Klasa 6b – Joanna Nowakowska- Grunt

Klasa 7a – Joanna Jamska

Klasa 7b – Aleksandra Kaczmarek

Klasa 7c – Aleksandra Grazda

Klasa 2aG – Elżbieta Krawczyk – Jarzyńska

Klasa 2bG – Katarzyna Lasoń

Klasa 2cG – Ewa Borowik

Klasa 3aG – Jolanta Przybył

Klasa 3bG – Edyta Michnicka

Klasa 3cG – Magdalena Chałubek

 

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 13 im Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Michnicka

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców – Elżbieta Krawczyk – Jarzyńska

Sekretarz Rady Rodziców – Agnieszka Makowiejczuk

Skarbnik Rady Rodziców – Aleksandra Kaczmarek

Członek Prezydium Rady Rodziców – Joanna Jamska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców –  Katarzyna Lasoń

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców – Magdalena Chałubek