Nadia Klajnowska z IIId zwyciężczynią XV Małej Olimpiady Matematycznej

18.04.2018 r.  w SP21 odbyła się XV Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas trzecich. Tegoroczna jubileuszowa edycja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.  W olimpiadzie wzięło udział 64 uczestników z 22 szkół częstochowskich i powiatu częstochowskiego.  Naszą szkołę reprezentowali: Nadia Klajnowska z klasy IIId, Michał Kiełtucki z klasy IIIa i Bartosz Caban z klasy IIIc. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali sześć zadań tekstowych na kartach pracy przygotowanych przez organizatorów. W oczekiwaniu na wyniki konkursu dzieci spędziły miło i przyjemnie czas bawiąc się przy zabawach rytmiczno-ruchowych. Zajęcia pod hasłem „Ćwicz i licz” były prowadzone przez specjalistów-trenerów wychowania fizycznego. Po dawce ruchu „młodzi matematycy” posilili się ciastem oraz smaczną herbatką.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Iwony Kiełczykowskiej przyznała tytuł Mistrza Jubileuszowej XV Małej Olimpiady Matematycznej Nadii Klajnowskiej z  klasy IIId. Serdeczni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. JW.