Film z komersu

Przedstawiamy film z rozpoczęcia tegorocznego komersu, który odbył się 03.06.2022r. Autorem filmu jest pan Rafał Kmiecik.