Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13.
To dzięki Wam Drodzy Rodzice możemy ulepszać naszą szkołą.
Dziękujemy również sponsorom za Wasze wielkie serce i chęć pomocy ♥️
Rada Rodziców SP 13