Darmowe przejazdy dla uczniów – informacje techniczne

Od pierwszego października dzieci do szóstego roku życia, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. W tym miesiącu do bezpłatnych przejazdów upoważnia legitymacja szkolna, od listopada darmowy bilet elektroniczny.

Darmowe przejazdy dotyczą dzieci i uczniów zameldowanych w Częstochowie i uczęszczających do częstochowskich szkół. W październiku korzystanie udogodnienia możliwe jest za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, a w przypadku przedszkolaków – za słownym oświadczeniem dorosłego opiekuna. Od listopada do bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego będzie upoważniał zasilony darmowym doładowaniem bilet elektroniczny.

Jak wyrobić i zasilić taki bilet?

· Jeśli uczeń posiada już imienny bilet elektroniczny, wtedy rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i zasilić ten bilet elektroniczny darmowym doładowaniem i wypełnić na miejscu druk oświadczenia (obecność dziecka nie jest konieczna, rodzic powinien jedynie zabrać własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka). Rodzic oświadczenie składa jednorazowo, a w późniejszym czasie dziecko może doładowywać swój bilet elektroniczny samodzielnie.

· Jeśli uczeń nie posiada imiennego biletu elektronicznego, wówczas rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta MPK na terenie miasta i złożyć wniosek o wydanie dziecku biletu elektronicznego. Wniosek składa się wraz z oświadczeniem – proste druki obu pism są do wypełnienia na miejscu (obecność dziecka nie jest konieczna, rodzic ze sobą powinien jedynie zabrać własny dokument tożsamości oraz ważną legitymację szkolną dziecka. Rodzic oświadczenie składa jednorazowo, a w późniejszym czasie dziecko może doładowywać sobie bilet elektroniczny samodzielnie)

Rodzaje biletów elektronicznych:

– imienny ze zdjęciem dziecka (wówczas w przypadku kontroli dziecko nie musi okazywać legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość)

– imienny bez zdjęcia dziecka (wówczas w przypadku kontroli dziecko będzie zobowiązane okazywać legitymację szkolną potwierdzającą tożsamość).

Niezbędnych formalności, oprócz rodziców lub opiekunów prawnych, może dokonać inna wskazana osoba dorosła. Wówczas należy okazać upoważnienie podpisane przez rodzica lub opiekuna, a także dokument tożsamości (rodzica i własny).

Przypominamy, że darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży w Częstochowie zostały wprowadzone w drodze Zarządzenia Prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka. Inicjatywa wpisuje się w Program „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Ulgi zostały wprowadzone pilotażowo na czas od 1.10.2017r. do 31.12.2018r.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpk.czest.pl/news/489/jak-skorzystac-z-darmowych-przejazdow-dla-dzieci-i-mlodziezy-sprawdz-szczegoly