Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

11 stycznia 2017 r. uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej wzięli  udział w ciekawych zajęciach „ Bezpieczna droga do szkoły”.

W świetlicy stworzyliśmy symulacje ulic ze skrzyżowaniami. Nauczyciel wspólnie z uczniami  wyznaczył przejścia dla pieszych. Następnie podzielił uczniów na  3 grupy. Byli w nich „Rowerzyści”, „Piesi”, a także osoba do zmiany sygnalizacji świetlnej. Dzieci demonstrowały,  jak należy bezpiecznie przechodzić przez jezdnię:

– z sygnalizacją świetlną,

– bez sygnalizacji,  ze  znakami drogowymi,

– z panią policjantką na jezdni.

Ćwiczenia były wielokrotnie powtarzane, a błędy popełniane przez dzieci były korygowane przez nauczyciela. Kiedy uczniowie opanowali podstawy bezpiecznego poruszania się po mieście, rozpoczęliśmy zabawę „Gry uliczne”, w której wykorzystaliśmy znaki drogowe.„Piesi” i „Rowerzyści” tworzyli  ruch uliczny.   Zabawa kierowana była  tak, aby każde dziecko miało możliwość bycia pieszym, rowerzystą i policjantem. Gdy któreś z dzieci złamało zasadę bezpieczeństwa, nauczyciel wydawał polecenie zatrzymania akcji. Następnie uczniowie komentowali błędy popełniane przez kolegów. Oceniały, czy jest to dobre, czy złe zachowanie.

Była to świetna zabawa, ale  przede wszystkim  ważna lekcja, która nauczyła dzieci, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Zajęcia prowadziła : p. Ewa Białas

23 567891

1011