Ależ była zabawa !!!

I starsi, i ci nieco młodsi z uśmiechami na buźkach bawili się doskonale. W naszej szkole zorganizowano w minionym tygodniu dyskotekę andrzejkową.

W zabawie uczestniczyły klasy piąte, szóste, siódme oraz młodzież z gimnazjum. Organizatorem imprezy był samorząd uczniowski z Klaudią Krawczyk na czele. O oprawę muzyczną zadbali: Mateusz Mielczarek oraz Ignacy Mermer.
Zabawa była wspaniała, uczniowie tańczyli i śpiewali , aż miło było popatrzeć. Na początku ton zabawie nadawały dziewczęta. No, ale potem chłopcy – szczególnie ci z klas gimnazjalnych  – stanęli na wysokości zadania i pokazali jak należy się bawić . Kolorowe światła , dobra muzyka dopełniły wspaniałą atmosferę zabawy.
Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali: Luiza Wachelka, Agata Sokołowska , Celina Matyja,  Katarzyna Berezińska  i Leszek Matyja.
AS