Zwrot podręczników i książek do biblioteki

Uczniowie będą oddawać podręczniki i książki do biblioteki szkolnej  w dniach 04 – 08. 06.2018 r. Używane podręczniki klas 1-7 zwracamy do biblioteki głównej, a używane podręczniki klas 2-3 gimnazjum do byłej biblioteki gimnazjalnej. Nauczyciele wychowawcy przychodzą z klasami na lekcjach i zwracają podręczniki w wyznaczonych dniach.