ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE NA ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

Obowiązują następujące terminy:

  1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas I ponadgimnazjalnych:

18 maja   –  18 czerwca 2018 r.

  1. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych  wynikach  egzaminu gimnazjalnego:

22 – 26 czerwca 2018 r.

  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia :

6 lipca 2018 r.

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:

6 – 12 lipca 2018 r.

  1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:

13 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się  w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiący załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR. 110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Jak się logować:

Kandydat do szkoły powinien wejść na stronę – https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/  i zarejestrować się . Proszę zapamiętać login i hasło, które zostanie wygenerowane w trakcie rejestracji !!! W przypadku problemów z samodzielnym rejestrowaniem się uczniowie klas trzecich mogą zwrócić  się  o pomoc do nauczycieli  informatyki –  Pani Marioli Wolskiej i Pana Grzegorza Nykisia, którzy w ramach zajęć  z  informatyki  pomogą uczniom.

Maciej Wawrzaszek

Dyrektor Szkoły