Płatność za obiady w roku szkolnym 2017/2018

PROSIMY O DOSTARCZENIE KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA STOŁÓWKĘ!

OPŁATA ZA OBIADY na m-c IX 2017 r. wynosi 55 zł 10/100

Koszt 1 obiadu – zł 2,90

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY   (ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO!)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

UL. WRĘCZYCKA 111/115

42-200 CZĘSTOCHOWA

96 1030 1104 0000 0000 9314 3001

TYTUŁ PRZELEWU:

OBIADY (wpisać miesiąc i rok)                      np. IX 2017 r.

(nazwisko i imię dziecka, klasa)     Kowalska Anna kl. II a

 

PRZELEW DO DNIA 30-GO ZA NASTĘPNY MIESIĄC

ZA M-C IX 2017 r. DO DNIA 01.09.2017 r.

 

W ZWIĄZKU Z WYSTAWIANĄ DEKLARACJĄ VAT PRZEZ URZĄD MIASTA

PRZELEW ZA OBIADY MUSI BYĆ DOKONANY ZA DANY M-C

 

(NIE WOLNO DOKONAĆ PRZELEWU ZA 2 LUB 4 M-CE !!!)

 

INFORMUJEMY, IŻ OBIADY BĘDĄ WYDAWANE Z CHWILĄ

WPŁYWU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONTO SZKOŁY !!!