Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe odbywać się będą w tym roku szkolnym z następujących przedmiotów:

język polski

język angielski

język niemiecki

język francuski

matematyka

historia

biologia

chemia

fizyka

geografia

w dwóch grupach: dla klas gimnazjalnych i uczniów szkoły podstawowej.

Terminarz poszczególnych etapów konkursów w załączeniu.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2018 2019

Regulaminy konkursów wraz z zakresem materiału: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/bez-kategorii/28975/