Wiersze o Ojczyźnie nagrodzone w V Międzyszkolny Konkurs Literacki „Kiedy myślę Ojczyzna…”

II  miejsce  Michał Kubajak  kl. VIa

Na Ojczyznę

Polsko, Ojczyzno wspaniała,

Dla ciebie twa ludność wroga przeganiała!

Dla ciebie rycerze dzielnie walczyli,

Gdyż wszyscy spod znaku orła białego byli!

Dla ciebie ginęli nie tylko żołnierze,

Ginęli nawet ludzie w chrześcijańskiej wierze!

Ginęli dla ciebie, cierpienia przeżywali,

Zarówno dorośli, jak i bardzo mali.

Każdy Polak kochał cię nad miarę,

Nawet, gdy ciężką ponosił za to karę.

Polacy nigdy nadziei nie stracili,

Gdyż ludźmi żelaznej wiary byli.

A gdy po latach wolność odzyskali,

To dzięki temu nikogo się nie bali.

Hanna Majer kl, VIc   –  wyróżnienie

Na Polskę

Przez 123 lata w niewoli byliśmy

na mapie nawet nie istnieliśmy.

O niepodległości tylko marzyliśmy

Serca nasze wrzały, kipiały ze złości

Gdyż nie mogliśmy okazywać swej narodowości.

Nazwiska nam zniemczali,

w szkołach po polsku nie nauczali,

a za mówienie w ojczystym języku karali.

Aż w końcu się udało, Polskę odzyskaliśmy

i na mapie świata się pojawiliśmy.