Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne

W dniach 17.11.23r oraz 20.11.2023r 19.04.2023r. na terenie naszej szkoły realizowany był program pt: „Bezpieczna i świadoma młodzież” zorganizowany przez Rejonowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie. W ramach projektu, uczniowie wzięli udział w cyklu spotkań i warsztatów, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz edukacji zdrowotnej, szczególnie w zakresie niebezpieczeństw związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Dzięki prowadzącej warsztaty, Pani Arlecie Kasztelan, klasy 7a, 7b oraz 8a dowiedziały się, że każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, jak reagować w niebezpiecznych sytuacjach życia codziennego takich jak wypadek samochodowy, omdlenia, epilepsja, zadławienia, komu pierwszemu udzielić pomocy, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, jak zabezpieczyć miejsce wypadku oraz jak poprawnie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Każdego roku tysiące kobiet i mężczyzn traci przytomność i umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Śmierci tej często można zapobiec, poprzez natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej, czyli uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze. Pod czujnym okiem prowadzącej, każdy uczeń miał szansę sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce, korzystając z fantomów dostępnych na warsztatach. Pamiętajmy, że mamy tylko 4 minuty na uratowanie życia, drugiemu człowiekowi.