Udział w projekcie „Głucha moc”

 

Uczniowie klas  I A, III B, III C w październku wzięli  udział w projekcie „Głucha Moc” przygotowanym przez  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie, który miał na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności głuchych oraz niewidomych. W klasach zostały przeprowadzone zajęcia  wychowawcze z wykorzystaniem nadesłanych scenariuszy i materiałów. Zajęcia nie tylko przybliżyły najmłodszym problemy dzieci z niepełnosprawnością słuchu, ich pragnienia, potrzeby, sposoby komunikacji, ale uczyły właściwych zachowań oraz sposobów pomocy i możliwości wspólnej zabawy z dziećmi niedosłyszącymi lub głuchymi. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych,  wczuwając się w doznania dziecka z niepełnosprawnością słuchu, wspólnie rozwiązywały test integracji dla dzieci, wykonywały prace plastyczne dotyczące swoich mocnych stron, a po projekcji filmu instruktażowego „Migaj razem z Migu mig”, poznały kilka zwrotów grzecznościowych w języku migowym. Udział w projekcie z pewnością uwrażliwił uczniów na problemy ich niepełnosprawnych rówieśników, uczył akceptacji ich ograniczeń, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Każda klasa za udział w realizacji projektu otrzymała certyfikat „Klasy przyjaznej dla dzieci niepełnosprawnych„.

BJ, MW,EG