Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Polega ona na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji „Przyjazny świat dziecka”. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

Pomoc realizują w szczególności poprzez:
– dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek
– organizacja i finansowanie dojazdów na rehabilitację i na wizyty lekarskie
– finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych
– zakup zabawek
– opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne
– zakup środków higienicznych
– organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów wakacyjnych
– pomoc organizacyjna i finansowa przy usamodzielnieniu się dziecka

Fundacja ogłosiła też konkurs. Wśród wszystkich uczniów szkół, którzy zbiorą w trakcie trwania zbiórki co najmniej 50 kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 nagród rzeczowych
Uczestnikami konkursu z naszej szkoły zostali:
1. Napieraj Kinga kl IIIa 191 kg
2. Krupowies Jakub kl IIa 160,3 kg
3. Karwala Nadia kl Va 150,2 kg
4. Michalczak Maja kl IIa 134,9 kg
5. Szczepaniec Bartosz kl IVb 127,5 kg
6. Broniszewski Patryk kl IIID 115,7 kg
7. Lisowska Oliwia kl IV b 100,6 kg
8. Zawada Gustaw kl IIa 97kg
9. Pruszkowski Jan kl VIc 85,2kg
10. Soja Aleksandra kl IV b 74,8 kg
11. Majer Rafał kl VIc 63,5 kg
12. Majer Hanna kl VI c 63,5 kg
13. Nawak Anna kl IIa 62,1 kg
14. Kowalska Joanna kl VIa 59 kg
15. Karpow Zofia kl Va 58,5 kg
16. Macyszyn Anna kl IIa 54,4 kg
17. Barczyński Franciszek kl Va 52,1 kg
18. Przybylska Julia kl Va 50,5kg
19. Kowalska Katarzyna kl IVb 50,3 kg
20. Ciereszko Bartosz kl Va 50 kg

Podczas trwania akcji przekazaliśmy fundacji ponad 2 tony makulatury.
Wszystkim uczestnikom BARDZO DZIĘKUJEMY.
header-