Przeznaczmy 1% podatku na edukację dzieci z „Trzynastki”