Projekt „Nauka–zdrowie–wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”

Dnia 22 listopada 2017 r Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie zorganizowało szkolenie poświęcone programowi Erasmus+ edukacja szkolna. W tym samym czasie nasza placówka jak i inne zaproszone szkoły z regionu prezentowały swój dorobek dotyczący realizowanych projektów w ramach programu europejskiego Erasmus+. Szkoła Podstawowa nr 13 przygotowała wystawę nawiązującą do prowadzonego przez nauczycieli w latach 2014-2016 projektu zatytułowanego „Nauka–zdrowie–wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji”.