Projekt hospitacyjny – Bamberg

W poniedziałek gościła w naszej szkole nauczycielka j. angielskiego i psycholog szkolny p. Sophia Paintner. Wizyta odbyła się w ramach corocznego projektu hospitacyjnego że szkołą w Bambergu w Niemczech. Sophia wymieniła się swoimi doświadczeniami psychologa z naszym szkolnym psychologiem p. J. Celban. Hospitowala lekcje j. Ang w klasie 6c i 4c. Na koniec spotkała się z przedstawicielami klas 8 aby porozmawiać o systemie szkolnictwa w Niemczech. Opiekunami naszego gościa byli p. E. Buszko i p. M. Karoń