Pasowanie na ucznia

Dzień 17 października na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów i ich rodziców, gdyż właśnie wtedy przyjęto do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Państwowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie uczniów klas pierwszych.

Po przywitaniu zebranych gości przez Pana dyrektora Macieja Wawrzaszka oraz przybyłą na tę uroczystość Radną Miasta Częstochowy Panią Barbarę Gieroń, rozpoczęto część artystyczną. Po odśpiewaniu hymnu Polski nasi najmłodsi wychowankowie recytowali wiersze, śpiewali wesołe piosenki, jednym słowem wyrażali radość z powodu przyjęcia do grona uczniów „Trzynastki”. Tuż przed kulminacyjną chwilę uczennica klasy starszej przybliżyła zebranym pierwszakom prawa i obowiązki uczniów, a później, zgodnie z tradycją, w obecności pocztu sztandarowego, uczniowie przyrzekli: …być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, swym zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu Pan Dyrektor Maciej Wawrzaszek dokonał symbolicznego pasowania na ucznia kolorowym ołówkiem a ceremonię zakończyło wręczenie dyplomów i słodkości.

Rodzice także aktywnie uczestniczyli w święcie swoich pociech. Przybyli wraz z ich młodszym i starszym rodzeństwem oraz dziadkami. Na zakończenie każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą.

Edyta Gurba, cw