Opłata za obiady

Opłata za obiady w miesiącu grudniu jest indywidualnie rozliczona z uwzględnieniem nadpłat i zgłoszonych nieobecności w poprzednich miesiącach. Informacje o płatnościach zostaną przesłane do rodziców w wiadomości przez e-dziennik. W razie braku wiadomości proszę o kontakt telefoniczny- intendent 573 338 598

WAŻNE! Ze względu na konieczność zamknięcia roku budżetowego, bardzo proszę o uregulowanie płatności w terminie do 10.12.2023 r. Proszę również nie dokonywać w grudniu przedpłat za miesiąc styczeń, gdyż wszystkie nadpłaty zostaną z powrotem zwrócone na konto.