1 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1.06.2018 r. to dzień wolny od  zajęć dydaktycznych. W świetlicy szkolnej zapewnione będą zajęcia opiekuńczo –wychowawcze. W tym dniu nie będzie obiadów w stołówce szkolnej.