Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca (piątek) 2020 r. według harmonogramu:

10.00 – 10.45  VIII a

11.00 – 11.45  VIII b

Wejście do szkoły od ulicy Wręczyckiej.

Osoby odbierające zaświadczenie zobowiązane są do nałożenia maseczki ochraniającej usta i nos.

Do odbioru zaświadczeń upoważnieni są uczniowie lub ich rodzice.

Możliwy będzie również odbiór zaświadczeń w późniejszym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.