Najpiękniejsze legendy polskie

    25.11.2019 r. w SP 13 odbył się Szkolny Konkurs Krasomówczy – „Najpiękniejsze legendy polskie” przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich. Celem konkursu było zaprezentowanie przez dzieci wybranych podań i legend polskich. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem znajomości legend.
   Zwycięscy konkursu:
 I miejsce – Apolonia Martałek
 II miejsce – Selena Baranowski
 III miejsce – Jakub Łatacz
   Wyróżnienie:
 Zofia Adler
 Zuzanna Karlińska
DM