Najmłodsi śpiewali piosenki w języku niemieckim

Dn. 27.03.2024 r. wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły ( kl. I- IV) odbył się Konkurs
Piosenki Niemieckojęzycznej „LUST AUF SINGEN”.
Konkurs miał na celu min. rozbudzanie zainteresowania piosenką niemieckojęzyczną,
zachęcenie do śpiewania w języku obcym, rozwijanie twórczej ekspresji, pamięci, wyobraźni
i fantazji.
Wszyscy uczestnicy zachwycili Jury Konkursowe nie tylko piosenką, ale również
pomysłowymi strojami i choreografią, dlatego niezmiernie trudno było wyłonić zwycięzców.
Ocenie podlegała poprawność językowa, umiejętność wyrażania uczuć i emocji oraz ogólne
wrażenie artystyczne.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Urszula Świetlak- kl. 2b
II miejsce- Julia Kotynia- kl. 3a
III miejsce- Wiktor Wawrzaszek- kl. 4c
Wyróżnienie- Emilia Barylska- kl. 1a
Wyróżnienie- Anna Blukacz- kl. 4b
Wyróżnienie- Antoni Popielak- kl. 2c
Pan dyrektor Janusz Ferenc wręczył dyplomy i drobne upominki zwycięzcom oraz
pogratulował wszystkim uczestnikom fantastycznych występów.

Dziękujemy wszystkim za wspaniały pokaz i świetną zabawę !!!

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/sp13.czwa