NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Są nimi: Weronika Nowak i Agata Wierus.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagroda jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół artystycznych) i wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego. Wnioski o nagrody każdego roku mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, rodzice, opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Komisja przyznała 76 nagród: 47 dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów i 29 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący rady Miasta Zdzisław Wolski podczas uroczystej gali, która odbyła się 31 maja, w Miejskim Domu Kultury.

Galę uświetniły występy artystyczne laureatów – Anny  Dryndy i Marcina Knapika z IX LO im. C.K. Norwida oraz  Piotra Woldana z VII LO im. M. Kopernika.