„Mówi się czasem, że dzieci są najlepszymi poetami”

Autorem tych słów jest profesor Jerzy Bralczyk i można odnaleźć je w recenzji Antologii Poezji Dziecięcej wydanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Warto sięgnąć do tego tomiku poezji, ponieważ otwiera go wiersz uczennicy klasy 2b gimnazjum Niny Adamus – laureatki XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Dziecięcej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zabrza. W konkursie wzięli udział uczniowie ze 130 szkół z 25 miast województwa śląskiego.

Talent, wrażliwość, zdolność poetyckiego obrazowania Niny został doceniony przez jury, które m. in. jej wiersz uznało za jeden z najlepszych spośród blisko 2 tysięcy nadesłanych.

Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się?” Miejmy nadzieję, że przejaw talentu Niny nie rozbłysnął tylko na chwilę, ale jeszcze nieraz o nim usłyszymy.

Mariusz Sieczka